Mokerslag voor Curaçaose online goksector: sublicenties illegaal

Willemstad – De praktijken van vijf Curaçaose bedrijven die sublicenties verkopen voor het exploiteren webcasino’s kunnen wel degelijk als illegaal worden beschouwd. Dat blijkt uit twee vonnissen van het Gemeenschappelijk Hof in het hoger beroep van hoofdredacteur Nardy Cramm van de Knipselkrant Curaçao tegen ‘masterlicentiehouder’ Cyberluck en trustkantoor Pearl.

Eerder had de rechter in Willemstad Cramm veroordeeld tot het plaatsen van rectificaties en bevolen op straffe van enorme dwangsommen niet meer te publiceren dat de door Cyberluck c.s. vele duizenden verhandelde ‘sublicenties’ illegaal zijn. Cramm voldeed aan haar veroordelingen, maar tekende wel hoger beroep aan. Het Hof veegt vandaag de vloer aan met die eerdere uitspraken.

“Dat een handjevol vergunninghouders vele sublicenties uitgeven, met wereldwijd zeer vele spelwebsites en een enorme omzet, zonder dat de vergunninghouders zelf behoorlijk toezicht kunnen houden zonder dat enig overheidstoezicht mogelijk is zonder dat het Land Curaçao er iets aan verdient, lijkt moeilijk te rijmen met enig legitiem doel. De stelling van Cramm dat de huidige praktijk van sublicensing illegaal is, is plausibel”, aldus het Hof.

In de door drie rechters gewezen vonnissen wordt Cramm een ‘public whatchdog’ genoemd die “gedreven vecht tegen krachtige instituties.” Zij dient een groot algemeen belang omdat de praktijken van Cyberluck en andere masterlicentiehouders Curaçao niet alleen financieel schade berokkenen, maar het land ook een interregionaal en internationaal slechte reputatie bezorgen.

Dat Cramm – in tegenstelling tot lokale media – Cyberluck aanpakt mag directeur Snel-Guttenberg zichzelf aantrekken omdat haar bedrijf zich met de verkoop van “niet in de hand te houden” sublicenties “op glad ijs begeeft.” Uit officiële rapporten blijkt dat vooral internationale criminele organisaties gebruikmaken van de illegale sublicenties om opbrengsten uit drugs-, wapen- en mensenhandel wit te wassen.

Cramm krijgt sinds zij de Curaçaose gokmaffia kritisch volgt om de haverklap processen tegen zich. Vanwege aanhoudende bedreigingen houdt zij haar verblijfplaats geheim nadat een aan de Curaçaose goksector gelieerde Nederlandse advocaat een foto van haar woonadres op internet plaatste.

Update: Voormalig Tweede Kamerlid André Bosman (VVD) die er herhaaldelijk op heeft aangedrongen de praktijken van de Curaçaose online goksector aan te pakken, reageerde als volgt op de vonnissen van het Hof: “Vooral heel veel respect voor de vasthoudendheid van Nardy Cramm! Zij ging tegen alle bedreigingen en tegenwerkingen in stug door.”

Lees hier vonnis 1 en hier vonnis 2

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.