Kamervragen over “illegaal volbouwen” kust Bonaire

Den Haag – De Tweede Kamerleden Van Raan, Wassenberg (beiden PvdD) en Simons (BIJ1) hebben de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Justitie en Veiligheid via schriftelijke vragen verzocht te reageren op een publicatie van ‘Follow the Money’ over “het illegaal volbouwen” van de kust van Bonaire.

  1. Kent u het artikel ‘Door Den Haag aangestelde gezaghebber van Bonaire laat illegaal de kust volbouwen’?
  2. Wat is uw reactie op de bevindingen van het onderzoek dat de gezaghebber op Bonaire, aangesteld door Nederland, bouwprojecten faciliteert alvorens er vergunningen zijn afgegeven, en dat die bouwprojecten het koraal bedreigen? Herkent u dit beeld? Zo nee, waarom niet?
  3. Wat is uw reactie op de bevindingen dat Nederlandse ondernemers de kust volbouwen met illegale bouwprojecten? Hoe gaat u optreden tegen deze ondernemers?
  4. Hoe kijkt u aan tegen de signalen dat de afdelingen die vergunningen verstrekken, toezicht moeten houden of wet- en regelgeving moeten handhaven op Bonaire, structureel onderbemensd zijn, en zodoende vaak niet opgewassen zijn tegen de snelheid en eisen van veelal Nederlandse ondernemers en projectontwikkelaars? Hoe gaat de Nederlandse overheid Bonaire daarin faciliteren?
  5. Klopt het dat er geen wet- of regelgeving, dan wel voorschriften bestaan voor het importeren van (gebleekt) zand? Zo nee, wat zijn de voorschriften voor het aanleggen van onnatuurlijke stranden? Zo ja, bent u van plan de verouderde wet- en regelgeving te vernieuwen, zodat de natuur op en rondom Bonaire beschermd blijft? Zo nee, wat gaat u dan doen om het koraal blijvend te beschermen?
  6. Heeft u nog steeds vertrouwen in nieuwe voorliggende bouwplannen, zoals de woningbouwplannen op de voormalige plantage Bolivia, gezien deze bevindingen? Zo ja, op basis van welke argumenten?
  7. Wat gaat u doen om ervoor te zorgen dat het koraal niet verder achteruitgaat door deze bedreigende bouwprojecten?
  8. Kunt u aangeven hoe u uitwerking heeft gegeven aan de motie van de leden Van Raan, Wuite en Sylvana Simons over een neutrale rol voor de gezaghebber(s) bij vergunningverleningen en bestemmingsplanwijzigingen? Indien u nog geen uitwerking heeft gegeven aan de motie, hoe bent u van plan uitvoering te geven aan de motie?
  9. Kunt u deze vragen beantwoorden vóór de behandeling van de begroting van Koninkrijksrelaties?

De redactie van ‘Follow the Money’ heeft inmiddels toegegeven ten onrechte te hebben beweerd dat bij Ocean Oasis zonder vergunning een pier is aangelegd. Er zijn wel plannen geweest, maar die zijn nooit uitgevoerd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.