Scholen BES-eilanden uitgesloten van ontbijtproject ministeries

Den Haag – Scholen in Caribisch Nederland hebben geen toegang tot het budget dat de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap uittrekken om leerlingen in kwetsbare wijken een gratis ontbijt aan te bieden.

Deze week maakten de ministeries bekend 5 miljoen euro beschikbaar te stellen ten behoeve van 500 basisscholen met een groot aandeel kwetsbare leerlingen. Daarmee kunnen die voorlopig 4 maanden een gratis schoolontbijt krijgen. Armoedeminister Schouten: “Kinderen die opgroeien in gezinnen die het financieel heel zwaar hebben, mogen daar niet de dupe van worden. Dat zij met een lege maag de schooldag beginnen, moeten we niet accepteren. Daarom zetten we nu versneld in op hulp op scholen waar de nood hoog is.”

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs): “We moeten alles doen wat nu nodig is om kinderen die het thuis moeilijk hebben op school zorgeloos te laten leren. Vooruitlopend op de uitwerking van schoollunches voor kinderen, zetten we nu direct de eerste stap, de garantie van een ontbijt voor kinderen waar dat niet vanzelfsprekend is.”

De bewindslieden hebben de Alliantie Kinderarmoede gevraagd nog meer scholen te ondersteunen om honger in de klas tegen te gaan. Het ministerie van OCW geeft binnenkort uitwerking aan de schoollunches, waarmee invulling wordt gegeven aan een Kamermotie die oproept tot het aanbieden van een maaltijd op school, in het bijzonder op scholen in kwetsbare wijken.

Op vragen van DossierKoninkrijksrelaties.nl bevestigt het ministerie van SZW dat het ontbijtproject uitsluitend voor scholen in Europees Nederland is bedoeld. “Maar we onderzoeken voor CN wat we op korte termijn kunnen doen met de beschikbare middelen”, aldus een woordvoerder.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.