Kamerlid Wuite wil reactie Van Huffelen op onvrede Statia

Den Haag – Tweede Kamerlid Jorien Wuite (D66) wil een reactie van staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen op de onvrede op Sint Eustatius over hoe haar ministerie omgaat met de lokale politiek. Naar aanleiding van de berichtgeving hierover heeft Wuite schriftelijke vragen gesteld aan haar partijgenote:

1.         Bent u bekend met het bericht ‘Eilandsraad Sint Eustatius voelt zich gechanteerd door Den Haag’ (Dossierkoninkrijksrelaties.nl, 28 september 2022) en het bericht van de BES Reporter “Reuben Merkman: Dysfunctional Government and the moving of goalposts hamper return to democracy on St. Eustatius.”?

2.         Kunt u een feitenrelaas geven over de wijze waarop het proces en de start van de volgende fase voor het herstel van voorzieningen en de democratie op Sint Eustatius met de aanstelling van twee gedeputeerden is verlopen?

3.         Bent u van mening dat de verwachtingen en voorwaarden voor het verloop van het transitieproces transparant zijn? Zo nee, wat dient er te gebeuren om dit voor het verdere versnelde herstel te verbeteren?

4.         Bent u van mening dat er aan de zijde van uw ministerie en het bestuur van Sint Eustatius fouten zijn gemaakt? Zo ja, welke en hoe kan e.e.a. qua procesafspraken en verwachtingen, zoals ook door de Algemene Rekenkamer is gesignaleerd, verder worden verbeterd? Zo nee, waarom niet? 

5.         Bent u bekend met de motie van de Eilandsraad lid Koos Sneek, die zijn afkeuring uitspreekt over de handelwijze van het ministerie? Hoe beoordeelt u deze motie en bent u voornemens hierop te reageren? Zo nee, waarom niet?

6.         Heeft u inmiddels een kennismakingsgesprek gehad met de gedeputeerden? Zo ja, welke onderwerpen zijn hier besproken en welke afspraken zijn er eventueel gemaakt?

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.