Ambitieus maatregelenpakket om studiesucces Caribische studenten te vergroten

Oranjestad – Tijdens de werkconferentie ‘Studiesucces Caribische studenten’ die afgelopen week op de universiteit van Aruba plaatsvond, is een ambitieus pakket concrete en structurele maatregelen gepresenteerd om het studiesucces van Caribische studenten te vergroten.

De uitkomsten van de conferentie worden onder de nieuwe naam ‘Strategic Education Alliance (SEA)’ aangeboden aan het eerstvolgende ministeriële Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. SEA bestaat uit vertegenwoordigers van de landen Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland plus Caribisch Nederland (Bonaire, Saba, St. Eustatius).

Onderwijspartijen uit deze landen houden zich al anderhalf jaar bezig met het verbeteren van het studiesucces van Caribische studenten. Een groot deel van deze studenten maakt de studie in het buitenland namelijk niet af. De werkconferentie op Aruba is georganiseerd om concrete vervolgstappen te ontwikkelen. Volgens SEA is onder meer een gezamenlijk strategisch plan nodig dat de onderwijsinfrastructuur voor het hoger en middelbaar onderwijs in het Caribisch gebied versterkt.

Daarnaast moet een gezamenlijk mobiliteitsprogramma de mobiliteit in het Koninkrijk op mbo, hbo en wo niveau mogelijk maken en wil SEA studenten op de eilanden beter voorbereiden op hun studiekeuze. Dat laatste door een Pre-Academic Year aan te bieden, maar ook door de inzet van moderne middelen, zoals apps en VR brillen.

SEA zal de betrokken ministers van het ministeriële Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vragen te zorgen voor financiële steun en middelen én erop toe te zien dat de gemaakte afspraken daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Klik hier voor alle aanbevelingen

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.