Van Huffelen: Problemen bij Meteorologische Dienst Aruba geen zaak Nederland

Den Haag – De Nederlandse regering wil zich niet bemoeien met vermeende problemen bij de Meteorologische Dienst Aruba, zo schrijft staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen aan de Tweede Kamer naar aanleiding van een oproep van de Rainbow Warriors Core Foundation:

“Op 8 juni jl. ontving ik van uw Kamer het verzoek om een reactie op de door u ontvangen brief van de Rainbow Warriors Core Foundation. De Rainbow Warriors Core Foundation stelt dat er sprake is van onregelmatigheden en een gebrek aan wetenschappelijke competentie bij de Meteorologische Dienst Aruba.

Aruba is een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden en het functioneren van zijn meteorologische dienst, het aanwijzen en uitvoeren van de dienst en het toezicht daarop is een interne aangelegenheid. Dat geldt ook voor personeelsaangelegenheden bij de meteorologische dienst. Het is dan ook niet aan Nederland om daarop te interveniëren.

Aruba kan ondersteuning vragen van de andere landen in het Koninkrijk voor uitvoering van of toezicht op de meteorologische dienst. Zo krijgt Aruba momenteel ondersteuning van de Meteorologische Dienst Curaçao.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.