Bonaire

Op orde brengen IT-beheer Rijksdienst Caribisch Nederland wil niet vlotten

Den Haag – Het gaat nog zeker een jaar duren voordat de Rijksdienst Caribisch Nederland het IT-beheer op orde heeft. Dat meldt minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de kritiek van de Algemene Rekenkamer. Hoewel de ‘achterdeur’ van het IT-systeem van RCN niet meer wijd openstaat is er nog altijd sprake van ‘onvolkomenheden’.

“De AR concludeerde dat in 2021 de belangrijkste doelen uit het verbeterplan van de Shared Service Organisatie van Caribisch Nederland (SSO-CN) niet zijn gerealiseerd. SSO-CN heeft eind 2021 het lopende traject geïntensiveerd en een projectleider aangesteld om de IT-beheerprocessen op orde te brengen en verbeteringen op het vlak van informatiebeveiliging door te voeren. Hierin zijn reeds goede stappen gezet in 2022 en staan nog belangrijke resultaten gepland richting einde dit jaar, zoals het borgen en continu verbeteren van IT-beheer en het structureel verbeteren van de (keten)samenwerking tussen SSO-CN en haar afnemende departementen en diensten. In de gekozen aanpak is borging van de processen in het dagelijks handelen binnen de organisatie SSO-CN een essentieel onderdeel om de onvolkomenheid duurzaam te verhelpen. De afronding van het verbetertraject loopt zodoende over de jaargrens en is voorzien medio september 2023”, aldus Bruins Slot.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.