Kamercommissie schuift debat over sociaal tekort Caribisch Nederland voor zich uit.

Den Haag – Het debat van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties over het sociaal tekort in Caribisch Nederland dat voor komende dinsdag op de agenda staat, wordt uitgesteld. Reden: minister Carola Schouten (Armoedebeleid) is haar toezegging tijdig een voortgangsrapportage over het ijkpunt sociaal minimum te sturen niet nagekomen.

Commissielid Roelien Kamminga (VVD) deed daarom vandaag tijdens een zogeheten procedurevergadering het voorstel het debat omwille van een zorgvuldige voorbereiding uit te stellen tot de rapportage er wel is. Zij kreeg bijval van Joba van den Berg, maar Jorien Wuite (D66) tekende bezwaar aan. Zij wees erop dat het aanvankelijk vanwege de urgentie  de bedoeling was al voor het zomerreces over het sociaal minimum in relatie tot de toenemende armoede op de BES-eilanden te debatteren.

Wuite stak haar teleurstelling/boosheid niet onder stoelen of banken. Zij hield haar collega’s voor dat van het uitstel een verkeerd signaal uitgaat naar de inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba die zich toch al als tweederangsburgers behandeld voelen. De D66-politica drong erop aan dat het debat in elk geval nog voor de behandeling van de begroting  van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (eind november) wordt gepland, omdat er nadien geen invloed meer uit te oefenen is op het beleid voor volgend jaar.

Update: Inmiddels is het commissiedebat ingepland voor 15 november van 18.00 uur tot 22.00 uur (Nederlandse tijd).

Bekijk hier het debat over het uitstellen van de vergadering over het sociaal tekort

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.