GroenLinks: Wat doet kabinet om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering?

Den Haag – Het kabinet had het niet aan Greenpeace moeten overlaten onderzoek te laten doen naar de gevolgen van de klimaatverandering voor Bonaire. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van Tweede Kamerlid Kauthar Bouchallikh (GroenLinks) aan minister Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties):

1.    Heeft u kennisgenomen van het onderzoek ‘The Impacts of Climate Change on Bonaire’?
2.    Wat is uw reactie op de zorgelijke uitkomsten van dit onderzoek?
3.    Wat doet het kabinet concreet om de gevolgen van klimaatverandering voor Bonaire en de andere Caribische eilanden in het Koninkrijk te voorkomen? Kunt u daarbij voor Bonaire specifiek ingaan op wat het kabinet concreet doet om de verschillende gevolgen die in het onderzoek worden genoemd te mitigeren (risico op permanente overstroming, afsterven van koraal, degradatie van duikplekken, het verliezen van cultureel erfgoed, en ziekte en sterfte door hitte)?
4.    Deelt u de mening dat er meer moet gebeuren om de ernstige gevolgen van klimaatverandering voor mens en natuur op Bonaire en de andere Caribische eilanden te voorkomen? Zo ja, wat gaat u concreet extra doen? Zo nee, waarom deelt u deze mening niet?
5.    Deelt u de mening dat het feit dat inwoners van Bonaire een rechtszaak overwegen aan te spannen tegen de Staat reden is om in overleg te treden met de bewoners en ook met het eilandsbestuur om gezamenlijk te bespreken wat er extra gedaan moet worden om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?
6. Deelt u de mening dat de Nederlandse overheid verantwoordelijk is voor het beschermen van Caribisch Nederland tegen de gevaarlijke gevolgen van klimaatverandering? Zo nee, waarom niet?
7. Deelt u de mening van de Vrije Universiteit dat de Nederlands Caribische eilanden, waaronder Bonaire, tot nu toe het ondergeschoven kindje zijn geweest van het Nederlandse klimaatonderzoek? Zo nee, waarom niet?
8. Deelt u de mening dat Nederlandse overheid dit onderzoek – gelet op de consequenties voor gezondheid, cultureel erfgoed en economie – zelf had moeten doen? Zo nee, waarom niet?
9. Is het kabinet zich ervan bewust dat door het onrechtvaardige sociaal-economische beleid van de Nederlandse overheid voor Caribisch Nederland (veel mensen kunnen niet of nauwelijks rondkomen, doordat het minimumloon en uitkeringen niet gebaseerd zijn op de kosten voor het levensonderhoud – in tegenstelling tot in Europees Nederland) mensen op Bonaire onvoldoende middelen hebben om de persoonlijke gevolgen van klimaatverandering op te vangen?  
10.  Kunt u deze vragen afzonderlijk van elkaar beantwoorden voor de begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties?
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Teunissen, Van Raan (beiden PvdD) en Sylvana Simons (BIJ1), ingezonden 4 oktober 2022.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.