Curacao

PvdD: zorgen om toezicht en handhaving op Bonaire

Den Haag – De Partij voor de Dieren heeft grote zorgen over hoe op Bonaire invulling wordt gegeven aan toezicht en handhaving. Dat blijkt uit de inbreng van de Tweede Kamer-fractie op het ‘Ontwerpbesluit houdende inrichtingen- en activiteiten, milieueffectrapportage en de kwaliteit van toezicht en handhaving, ter bescherming van de fysieke leefomgeving op Bonaire, Sint Eustatius en Saba’.

De PvdD grijpt de gang van zaken rond de strandaanleg bij het Chogogo Resort aan om te pleiten voor extra onafhankelijke monitoring van het handhavingsbeleid. De VVD wil weten waarom de regering er niet voor kiest de milieuregelgeving van Europees Nederland van toepassing te verklaren op de BES-eilanden. GroenLinks is daar voorstander van. Deze partij merkt op dat “in beide delen van Nederland is de laatste jaren gebleken dat met name het toezicht en de handhaving op natuur- en milieuwetgeving tekortschiet.”

Lees hier de gehele inbreng

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.