15 miljoen voor dempen elektriciteitskosten in Caribisch Nederland

Den Haag – Het kabinet trekt zo’n 15 miljoen euro uit om de inwoners van Caribisch tegemoet te komen in de elektriciteitskosten. Zo gaan de vaste kosten voor netbeheer, nu gemiddeld zo’n 390 dollar, in 2023 naar 0 dollar.

Daarnaast betaalt het kabinet de helft van het variabele tarief voor elektriciteit als dat boven de 0,38 dollar per KWh komt. Deze maatregelen gelden voor iedereen: huishoudens, het midden- en kleinbedrijf en sport- en cultuurinstellingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

De maatregelen staan in een brief die minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In Europees Nederland bestaat de steun vanaf 1 januari 2023 uit  een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. Omdat de maatregelen niet op dezelfde manier zijn toe te passen in Caribisch Nederland is na overleg met de eilandbesturen en de elektriciteitsbedrijven gekozen voor een andere regeling.

Om de maatregelen op de eilanden goed uitvoerbaar te houden, is afgesproken dat het geld voor de elektriciteitsrekening wordt uitbetaald aan het energiebedrijf. In de uitvoering van het pakket voor Caribisch Nederland wordt bezien of vanaf november, net als in Europees Nederland, al de eerste maatregelen getroffen kunnen worden.

Staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties is blij met de gekozen aanpak voor Caribisch Nederland. “Iedereen voelt de gestegen kosten voor elektriciteit in zijn portemonnee. Het kabinet probeert waar mogelijk te helpen en daarom is er deze regeling voor Caribisch Nederland. Deze aanpak geeft duidelijkheid aan mensen.”

Eerder was er al een energietoeslag van 1.300 dollar voor huishoudens met een inkomen tot 130 procent van het wettelijk minimum loon en een verlaging van de accijns op benzine: 16 USD cent per liter voor de eerste helft van 2023 en 8 USD cent per liter voor de tweede helft van 2023. Daarnaast is in oktober 2021 voor 2022 een bedrag van 2 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de gestegen energieprijzen, waarmee een belangrijk deel van de vaste kosten voor netbeheer dit jaar is teruggebracht.

Om de energie op de eilanden ook voor de lange termijn duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar te houden, kondigde het kabinet vorige week aan 33,6 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een versnelde overstap op duurzame elektriciteit op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Daarmee wordt binnen 3 jaar gemiddeld zo’n 80 procent van de elektriciteit op de drie eilanden met wind- en zonne-energie opgewekt. Dat zorgt naast lagere prijzen ook voor minder afhankelijkheid van bijvoorbeeld olie en fors minder stikstofuitstoot. 

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.