Sint Maarten

Nieuwe liquiditeitssteun voor Sint Maarten

Den Haag – Sint Maarten ontvangt nog dit jaar 24 miljoen Antilliaanse gulden (ANG), ruim 11,3 miljoen euro, financiële steun van Nederland. De Rijksministerraad heeft dat vandaag besloten op voorstel van staatssecretaris Van Huffelen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Met het geld kan de regering van Sint Maarten de lopende rekeningen betalen. Het bedrag aan liquiditeitssteun is opgebouwd uit 14 miljoen ANG steun in het derde kwartaal en 10 miljoen ANG voor de laatste drie maanden van dit jaar.

De nu toegekende financiële hulp is onderdeel van de afspraken die er zijn gemaakt tijdens de coronapandemie. Nederland schoot de Caribische landen toen te hulp met ruim een miljard euro aan renteloze leningen, naast allerhande medische hulp en ondersteuning met bijvoorbeeld voedselpakketten via het Rode Kruis. 

Ook werd afgesproken dat de landen in 2020, 2021 en 2022 niet hoefden te voldoen aan de wettelijke plicht niet meer uit te geven dan er binnenkomt. Voor eventuele gaten op de begroting die daardoor ontstonden, mochten de landen onder voorwaarden extra steun aanvragen in de vorm van renteloze leningen. Voor zowel het derde als het vierde kwartaal van 2022 maakt Sint Maarten daar nu gebruik van.

Curaçao en Aruba hebben geen liquiditeitssteun gevraagd. Nu naar verwachting de coronapandemie in een nieuwe fase is beland, en de economieën van Aruba, Curaçao en Sint Maarten weer aantrekken, verwacht de Rijksministerraad dat alle drie de landen in 2023 geen extra geld van Nederland nodig hebben. De verstrekte (renteloze) leningen hebben een looptijd tot oktober 2023. Een eventuele verlenging en de voorwaarden zijn onderwerp van onderhandeling.

Klik hier voor de gehele besluitenlijst van de Rijksministerraad

Staatssecretaris Van Huffelen licht na afloop van de Rijksministerraad aan de Caribische media het besluit toe Sint Maarten opnieuw liquiditeitssteun te verstrekken. Foto: BZK.
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.