Staatssecretaris Van Ooijen: Zorg en jeugdzorg Caribisch Nederland gelijkwaardig aan Europees Nederland

Den Haag – De zorg en jeugdzorg in de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba moet gelijkwaardig worden aan die in Europees Nederland. Dat is het uitgangspunt van de visie van staatssecretaris Van Ooijen (VWS) voor de ontwikkeling van de gezondheidszorg in Caribisch Nederland de komende tijd. De afgelopen jaren is een grote inhaalslag gemaakt en zijn voorzieningen opgebouwd tot een aanvaardbaar niveau. Nu de basis is gelegd, is er ruimte om verder te werken aan het verbeteren van de kwaliteit en de beschikbaarheid van het aanbod.

Zorgstelsel op maat

Staatssecretaris Van Ooijen (VWS): “Bonaire, Saba en Sint Eustatius zijn een volwaardig onderdeel van Nederland, daar hoort bij dat ook de zorg op een gelijkwaardige manier beschikbaar moet zijn. Daar wil ik samen met het lokale bestuur, betrokken zorgorganisaties en de inwoners van Caribisch Nederland naartoe werken. Gelijkwaardig betekent echter niet dat we alles uit Europees Nederland een-op-een overnemen. De ambitie is een zorgstelsel dat op maat gemaakt is voor Caribisch Nederland, rekening houdend met de kleinschalige context van de eilanden.”  

Kwaliteit en beschikbaarheid zorgaanbod

Op alle gebieden van gezondheidszorg en jeugd wordt verder gewerkt aan de kwaliteit en de beschikbaarheid van het aanbod. Ouderen en mensen met een beperking dienen de zorg te krijgen die zij nodig hebben, ook in het kader van toenemende vergrijzing. Ook wordt het aanbod voor jongeren met complexe problematiek verbeterd. Bewegen en een gezonde leefstijl moeten onderdeel worden van het dagelijks leven van inwoners. Op het gebied van publieke gezondheid is doorontwikkeling van de lokale afdelingen van de bijzondere gemeenten van belang. Ten slotte, als zorg niet binnen Caribisch Nederland georganiseerd kan worden, dan regelen we deze zoveel mogelijk in de regio. Het uitgangspunt daarbij is: zo dichtbij als mogelijk en zo ver als het moet. 

Samenwerking binnen het Koninkrijk

Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS) zijn autonome landen binnen het Koninkrijk en hebben daarmee een eigen verantwoordelijkheid voor hun zorgstelsel en volksgezondheid. Maar voor de beschikbaarheid van goede zorg in heel het Koninkrijk zijn we deels van elkaar afhankelijk. Daarom is recent de Dutch Caribbean Hospital Alliance (DCHA) opgericht, een samenwerkingsverband tussen diverse ziekenhuizen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Om kwalitatief hoogwaardige zorg in het Caribische deel van het Koninkrijk te bevorderen is het van groot belang dat de vier landen in het Koninkrijk deze samenwerking stimuleren.

Lees hier de Kamerbrief en hier de bijlage

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.