Bonaire

Caribisch Nederland groeit iets sneller dan eerder geraamd naar 34.000 inwoners in 2050

Kralendijk – De bevolkingsomvang van Caribisch Nederland groeit de komende jaren iets sneller dan het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder had geraamd.

Het inwonertal loopt volgens nieuwe berekeningen op van 27.700nu naar 31.800 in 2030. De prognose van vorig jaar ging uit van 31.000 inwoners in 2030. De groei zal in 2050 min of meer tot stilstand komen bij een inwonertal van 34.000.

Bonaire telt nu 22.600 inwoners. In 2030 zijn dat er 26.200 en in 2050 28.100. Sint Eustatius laat de tot 2030 een daling zien van nu 3.200 naar 3.000 om daarna weer op te lopen naar 4.000 in 2050. Saba gaat van nu 1.900 naar 2.100 in 2030 en stabiliseert dan.

Klik hier voor de gehele CBS-publicatie inclusief grafieken

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.