CDA vraagt aandacht voor gebrekkig betalingsverkeer Caribisch Nederland

Den Haag – De Tweede Kamerleden Joba van den Berg en Inge van Dijk (beiden CDA) hebben via schriftelijke vragen opnieuw de aandacht van de regering gevraagd voor het gebrekkige en dure betalingsverkeer in Caribisch Nederland.

Inwoners van de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba en ondernemers zijn aangewezen op een beperkte dienstverlening van lokale banken die ook nog eens stevige tarieven hanteren. Daar wordt in Den Haag al jaren over gesproken, maar dat heeft niet tot verbetering geleid.

 1. Kent u de motie die de Eilandsraad van Saba 22 september 2021 heeft aangenomen?
 2. Kent u de brief van Saba Business Association aan de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten?
 3. Kent u het documentOverview Saba banking situation?
 4. Kunt u aangeven welke (dependances van c.q. pinautomaten van) banken aanwezig zijn op welke BES-eilanden?
 5. In de missie van De Nederlandse Bank staat: We werken aan stabiele prijzen, een soepel en veilig betalingsverkeer, en solide en integere financiële instellingen; geldt dat ook voor de BES-eilanden?
 6. Vallen de banken c.q. dependances c.q. pinautomaten op de BES-eilanden onder het toezicht van DNB? Zo nee, waarom niet?
 7. Waarom is het voor een inwoner van de BES-eilanden blijkbaar niet mogelijk een rekening te open van een Nederlandse bank zoals bij ING, ABN-AMRO of RABO? Ze zijn toch inwoners van Nederland?
 8. Wat vindt u ervan dat het gemeentebestuur van Saba per jaar $100K moet betalen aan de Windward Islands Bank voor het hebben van een pinautomaat? Is dat een redelijk bedrag?
 9. Klopt het dat ondernemers de bank ca 6% van het bedrag moeten betalen als klanten hun pinpas gebruiken? Kunt u aangeven waarom u dat redelijk vindt? Wat vindt u ervan dat ondernemers ook de bank moeten betalen als ze cash willen storten?
 10. Kunt u aangeven waarom het Nederlandse systeem niet mogelijk is waarbij men in veel winkels met de pinpas betaalt, maar bij de winkelier ook geld kunnen opnemen? Wat kost dat in Nederland de betreffende ondernemer?
 11. Bent u ervan op de hoogte dat inwoners van Saba zeer beperkt toegang hebben tot een (betaalbare) hypotheek? Zo ja, wat gaat u hieraan doen zodat mensen op Saba een hypotheek tegen een acceptabel rentepercentage kunnen afsluiten?
 12. Bent u ervan op de hoogte dat de hypotheekgarantie die wel aangeboden wordt op Bonaire, en binnenkort op Sint Eustatius, niet beschikbaar is op Saba, omdat de enige bank die dit aanbiedt in Caribisch Nederland, de MCB Bank, geen vestiging op Saba heeft? Zo ja, wat kan er gedaan worden voor de mensen op Saba zodat ook zij een hypotheekgarantie kunnen krijgen?
 13. Klopt het dat de Post Spaar Bank (PSB) op Sint Maarten geen diensten zoals hypotheken meer mag aanbieden op Saba? Zo ja, wat is de reden daarvan?
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.