Aruba

Staten Curaçao, Aruba en Sint Maarten zien af van presentatie geschillenregeling

Den Haag – Op het laatste moment zien de Statendelegaties van Curaçao, Aruba en Sint Maarten ervan af hun alternatieve versie van een Rijkswet Koninkrijksgeschillen te presenteren. Aangekondigd was dat zij dat morgen op de tweede dag van het Interparlementair Koninkrijksoverleg in Den Haag zouden doen.

Tot ieders verrassing deelde IpKo-voorzitter Paul aan het slot van dag 1 mee dat het agendapunt is geschrapt; zonder het hoe en waarom van het opmerkelijke besluit toe te lichten. Kennelijk zijn de Caribische delegaties minder eensgezind dan zij maandag tijdens hun voorbereidend tripartite overleg wilden doen geloven.

Het dossier heeft een lange geschiedenis. In 2010 werd in het Statuut opgenomen dat er een geschillenregeling voor het Koninkrijk moet komen. Nadat eerst een gezamenlijke commissie en daarna de regeringen er niet uit kwamen, timmerde toenmalig minister van Koninkrijksrelaties Plasterk zonder overleg met de andere landen een wetsvoorstel in elkaar dat niet voldeed aan de eerder (tijdens het IpKo) besproken uitgangspunten.

Ondanks het gemor aan Caribische kant nam de Tweede Kamer de wet aan. De Eerste Kamer had echter moeite met een consensusrijkswet waar 3 van de 4 betrokken landen fundamentele bezwaren tegen hadden. Plasterks opvolger Knops koos eieren voor zijn geld en trok het wetsvoorstel in. Besloten werd het initiatief aan de parlementen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten te laten. Volgens IpKo-voorzitter Paul wordt hun voorstel naar het volgende IpKo doorgeschoven.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.