Aruba en Curaçao hebben het gevoel te worden gestraft door Den Haag

Den Haag – De Statendelegatie van Aruba heeft de opening van het Interparlementair Koninkrijksrelaties aangegrepen om erop aan te dringen dat Nederland de tijdens de coronacrisis verstrekte liquiditeitssteun kwijtscheldt.

Voorzitter van de Arubaanse Staten Edgard Vrolijk vindt niet alleen dat de leningen moeten worden omgezet in een gift, maar ook dat Nederland de overheidsschuld van Aruba tegen een lagere rente moet herfinancieren. Hij had stevige kritiek op het College financieel toezicht en de Rijksministerraad (lees: Nederland) omdat deze Aruba “straffen” door begrotingsdiscipline van het kabinet Wever-Croes te eisen.

Namens de Staten van Curaçao maakte Amerigo Thodé geen geheim van de teleurstelling dat Nederland vooralsnog niet bereid is leningen die het land tussen 2010 en 2014 is aangegaan tegen een lage rente te herfinancieren. “De grote inspanningen van de regering om de begroting sluitend te maken wordt niet door Nederland op prijs gesteld”, zo concludeerde hij. Kritiek had hij ook op het feit dat Nederland vasthoudt aan de salariskorting in de publieke sector zo lang de landsverordening normering topinkomens niet is vastgesteld.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.