Gezaghebbers BES-eilanden krijgen de bevoegdheid drugspanden te sluiten

Den Haag – De gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba krijgen de bevoegdheid drugspanden te sluiten. De Ministerraad heeft vandaag ingestemd met de wijziging van de Opiumwet 1960 BES om dit mogelijk te maken.

Het gaat om gebouwen (woningen, bedrijfspanden en ‘lokalen’) waar drugs worden afgeleverd, opgeslagen en/of verhandeld. In Europees Nederland hebben burgemeesters al wel de bevoegdheid om tot sluiting over te gaan. De wetswijziging wordt nu eerst ter advisering aan de Raad van State voorgelegd.

Uit de besluitenlijst van de Ministerraad

Voorstel tot wijziging van de Opiumwet 1960 BES in verband met het creëren van de bevoegdheid voor de gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba om drugspanden te sluiten

Dit wetsvoorstel creëert de bevoegdheid voor de gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba om een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom op te leggen als in woningen of lokalen, of op de daarbij behorende erven drugs worden verkocht, afgeleverd of verstrekt, dan wel daartoe aanwezig zijn. Deze voorgestelde bevoegdheid ziet ook op strafbare voorbereidingshandelingen.

Met de voorgestelde bevoegdheid kunnen drugspanden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden gesloten. De voorgestelde bevoegdheid is vormgegeven overeenkomstig artikel 13b van de Opiumwet (geldt in Europees Nederland), waarin voor burgemeesters in Europees Nederland de bevoegdheid is opgenomen om drugspanden te sluiten.

Met deze bevoegdheid worden de gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba beter in staat gesteld om de uit drugsgebruik voortvloeiende risico’s voor de volksgezondheid te voorkomen en te beheersen en de nadelige effecten van de productie en distributie van, handel in en het gebruik van drugs tegen te gaan.

Aangenomen. De minister van J&V zal het voorstel om advies bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.