WW-regeling voor Caribisch Nederland staat in de steigers

Den Haag – Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba een Caribische variant van de Europees Nederlandse ‘WW’ in de steigers staan.

Minister Carola Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft haar zegen gegeven aan een zogeheten ‘contourennotitie WW-voorziening CN’ die door haar ambtenaren is opgesteld. In de tweede helft van 2022 zal een inhoudelijk voorstel voor consultatie aan betrokken partijen op de BES-eilanden worden voorgelegd.

Bij de toetreding van de eilanden tot het land Nederland in 2010 is de cessantia-regeling van de voormalige Nederlandse Antillen overgenomen. Op (stevig) aandringen van de Tweede Kamer heeft het kabinet vorig jaar toegezegd de mogelijkheden voor een vorm van WW te zullen onderzoeken. Daar was een door Joba van den Berg (CDA) ingediende motie voor nodig.

In de begrotingstukken voor 2023 van het ministerie is diep weggestopt terug te vinden dat er een voorstel ligt dat binnenkort aan de sociale partners op de eilanden kan worden voorgelegd.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.