Bonaire negeert advies Cft begroting sluitend te maken

Kralendijk – De ontwerpbegroting 2023 zoals het Bestuurscollege die aan de Eilandsraad heeft aangeboden voldoet niet aan de wet FinBES. Er is, aldus het college in een brief aan gezaghebber Rijna, geen aanleiding een begroting met een tekort (1,9 miljoen dollar) te presenteren.

Het advies van het Cft uitgaven en inkomsten in balans te brengen alvorens de begroting naar de Eilandsraad te sturen is door het Bestuurscollege in de wind geslagen. Het college heeft nog meer kanttekeningen geplaatst bij de ontwerpbegroting. Zo vindt men de verwachte hogere inkomsten uit de nieuwe toeristenbelasting onvoldoende onderbouwd.

Het Cft maant het openbaar lichaam (na jaren treuzelen) eindelijk eens het grondbeleid vast te stellen. Als de Eilandsraad dat niet voor 15 november doet, bestaat het risico dat het ministerie geen goedkeuring geeft aan de begroting.

Lees hier de brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.