Bonaire

Bonaire stevent af op record-overschot

Kralendijk – Ook na drie pogingen is het Bonaire niet gelukt de uitvoeringsrapportage over het eerste kwartaal conform het al sinds 2010 geldende format op te stellen. Dat blijkt uit een nu pas gepubliceerde brief van het College financieel toezicht.

Twee keer stuurde het Cft de rapportage terug en op de derde versie valt ook nog het een en ander op te merken. Zo zijn sommige posten onvoldoende toegelicht en zijn voor het 12e jaar in successie de jaarrekeningen van de overheidsnv’s niet tijdig overlegd. Vanwege ontbrekende cijfers kon het niet beoordelen of de werkelijke financiële resultaten in lijn zijn met de begroting.

Op papier heeft Bonaire over de eerste 3 maanden van dit jaar een overschot van ruim 11 miljoen dollar gerealiseerd. Dat wijkt nogal af van het tekort van 2 miljoen dat voor heel 2022 is begroot. Hoewel een onderbouwing van de onverwacht hoge inkomsten ontbreekt, lijkt het erop dat de eilandelijke overheid afstevent op een fors overschot aan het einde van het jaar.

Lees hier de gehele brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.