Gedeputeerde Nina den Heyer per 1 december diensthoofd OCW Caribisch Nederland

Kralendijk – Gedeputeerde Nina den Heyer treedt voor 1 december af omdat zij per die datum hoofd wordt van de dienst Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Caribisch Nederland.

De MPB-politica maakte enkele maanden geleden al bekend niet aan de verkiezingen van volgend jaar maart te zullen meedoen. Bij de vorige verkiezingen haalde Den Heyer meer stemmen dan alle andere kandidaten, inclusief de lijsttrekkers.

Persbericht Rijksdienst Caribisch Nederland

Nina den Heyer wordt per 1 december 2022 benoemd tot diensthoofd van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in Caribisch Nederland. Uit een sollicitatie en selectieprocedure, met kandidaten uit zowel het Caribisch en Europees deel van het Koninkrijk, kwam zij naar voren als de beste kandidaat.

Nina den Heyer is nu nog gedeputeerde voor Samenleving en Zorg van het Openbaar Lichaam Bonaire. Daarvoor heeft zij van 1 september 2011 tot mei 2016 als plaatsvervangend hoofd van de Unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in Caribisch Nederland gewerkt. Van september 2017 tot juli 2018 heeft ze voor RCN ook verschillende projecten gedaan, o.a. bij de belastingdienst.  

Nina den Heyer volgt Nolly Oleana op, die sinds 2015 deze functie bekleedde en eind dit jaar met pensioen gaat.

Verklaring gedeputeerde Nina den Heyer

Uit mijn hart, bedankt!

Zoals enkele weken geleden al in de media werd aangekondigd, heb ik de beslissing genomen om niet mee te doen aan de komende verkiezingen en heb ik besloten de politieke arena te verlaten.

Per 1 december 2022 ga ik een andere functie bekleden en dit heeft als gevolg dat ik vóór de genoemde datum aftreed als gedeputeerde van Samenleving en Zorg voor het openbaar lichaam Bonaire. Het was voor mij een grote eer de bevolking van Bonaire in 2016 en daarna weer vanaf 2019 tot nu toe als gedeputeerde te hebben kunnen dienen.

In het kader van de nieuwe functie die ik ga bekleden, hebben wij in het bestuurscollege afgesproken dat ik vanaf nu mij portefeuilles van Cultuur en Onderwijs overdraag aan mijn andere twee collega-gedeputeerden.

Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat de Bonairiaanse samenleving in mij heeft gesteld, zowel als politicus en als bestuurder gedurende de afgelopen periode. Het is en was een eer om mijn volk te dienen!

Mijn hartelijke dank voor alle woorden van steun die ik uit alle hoeken van het Koninkrijk heb ontvangen, naar aanleiding van de beslissing die ik heb genomen om mij uit de politiek terug te trekken en af te treden als gedeputeerde. Mijn speciale dank gaat uit naar mijn gezin en mijn team die mij dag in en dag uit hebben gesteund in de breedste zin des woords.

Ik zeg niet vaarwel, maar tot later met een andere pet op en altijd dienstbaar voor het welzijn van mijn samenleving.

Een stevige omhelzing,

Nina den Heyer

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.