Curacao

Conflict om normering loon directeuren Curaçaose overheidsnv’s dreigt te escaleren

Willemstad – De directeuren van de overheidsvennootschappen dreigen naar de rechter te stappen als de regering vasthoudt aan het aftoppen van hun salarissen tot 295.000 gulden. Zij eisen dat de bovengrens komt te liggen op 445.000 gulden en dat is in hun ogen al een knieval, want tot voor kort was dat 535.000 gulden.

Aanleiding voor het geschil is de in de maak zijnde landsverordening voor het normeren van topinkomens in de (semi)publieke sector. Die mogen niet meer dan 130% van het salaris van de minister-president bedragen. Daarmee wordt aan de voorwaarde voldaan die Nederland 2 jaar geleden heeft gesteld aan het verstrekken van liquiditeitssteun voor totaal bijna 1 miljard tegen nul procent rente. Mede door het verzet van de directeuren van de overheidsnv’s – van wie de salarissen tot boven de 1 miljoen kunnen oplopen – is de landsverordening nog altijd niet vastgesteld.

De vertraging heeft grote gevolgen voor alle lager betaalde ambtenaren. Die hebben in het kader van de coronaleningen 12,5% loon moeten inleveren. Zolang de topinkomens niet genormeerd zijn, krijgt het kabinet Pisas geen toestemming van Den Haag om de loonkorting van ‘gewone’ ambtenaren af te bouwen, terwijl daarvoor wel voldoende ruimte is in de begroting.

Het Antilliaans Dagblad meldt dat de overheidsbonzen een ‘plan B’ hebben en dat is de herfinanciering van de coronaleningen buiten Nederland om. Dat zou betekenen dat het land jaarlijks enkele tientallen miljoenen extra kwijt zal zijn aan rentelasten. Het is de vraag of er überhaupt partijen zijn die Curaçao geld willen lenen gezien de geringe kredietwaardigheid van het land.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.