Curacao

Kamer wijzigt in één pennenstreek vier BES-wetten

Den Haag – De Tweede Kamer heeft vandaag in één pennenstreek ingestemd met de wijziging van vier voor Caribisch Nederland geldende wetten: de Wet elektriciteit en drinkwater BES, de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES, de Wet financiën openbare lichamen BES en de Warenwet BES.

“Sinds de invoering is gebleken dat een aantal technische verbeteringen noodzakelijk is ter bevordering van de uitvoerbaarheid van de wet. Hierdoor kan ook beter recht worden gedaan aan de specifieke omstandigheden op de eilanden”, aldus de memorie van toelichting.

De aanvankelijke aanleiding was de wens van het Bestuurscollege van Bonaire om de herinvoering van een progressief tariefstelsel voor drinkwater mogelijk te maken. Onder druk van maatschappelijke organisaties werd dat verzoek ingetrokken: Herinvoering zou namelijk tot hogere kosten leiden voor minder daadkrachtige gezinnen die met meerdere generaties onder één dak wonen.  

Lees hier de gehele memorie van toelichting

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.