Bonairianen met laag inkomen krijgen 1.300 dollar korting op stroomrekening

Kralendijk – Burgers met een laag inkomen kunnen vanaf 14 september 2022 een vergoeding van 1.300 dollar aanvragen voor stroom. De vergoeding wordt één keer gegeven.  Het is voor burgers  met een laag inkomen die maandelijks van de WEB een stroomrekening krijgen of Pagabon hebben. Zij kunnen op www.bonairegov.com een aanvraag doen. Zij kunnen ook bij een sentro di bario de vergoeding aanvragen. 

De Directie Samenleving en Zorg behandelt de aanvragen voor de vergoeding. Er zijn voorwaarden om de vergoeding te krijgen. Zo moet de aanvrager op Bonaire bij Burgerzaken staan ingeschreven. Er wordt gekeken naar de hoogte van het inkomen van de aanvrager. Ook wordt er gekeken hoeveel mensen in huis een inkomen hebben, en wat het totaal aan inkomens is.

Als iemand recht heeft op de vergoeding, wordt het bedrag van 1.300 dollar op de WEB-rekening van de persoon gestort. Een persoon die geen openstaande schuld bij WEB heeft, heeft dan een tegoed van 1.300 dollar. Het bedrag dat hij/zij (in de komende tijd) aan de WEB moet betalen, wordt van de 1.300  dollar afgetrokken.

Zolang de persoon een tegoed heeft bij WEB, hoeft hij/zij niet zelf de rekening te betalen. Wanneer het tegoed op is, moet de persoon weer zelf de rekening betalen. Op de stroomrekening van WEB kan een persoon zien hoeveel geld hij nog over heeft van de vergoeding. Medewerkers van de Directie Samenleving en Zorg herinneren burgers op tijd wanneer ze weer zelf de rekening moeten betalen.

Als een persoon een openstaande schuld bij WEB heeft, wordt de schuld afgetrokken van de vergoeding van1.300 dollar. Als de stroom bij iemand is afgesloten,  wordt de 40 dollar om de stroom weer aan te sluiten van de vergoeding afgetrokken.

Burgers met Pagabon die recht hebben op de vergoeding, krijgen een token (een bon) van 1.300 dollar met een code. Met de code kunnen zij thuis het bedrag van 1.300 dollar in het Pagabonkastje opladen. De code werkt alleen op het kastje van de persoon die de vergoeding krijgt. Iemand anders kan de token dus niet gebruiken.

De benodigde fondsen zijn afkomstig van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken en Klimaat. Die stelden als voorwaarde dat uitsluitend huishoudens met een laag inkomen in aanmerking mogen komen voor de bijdrage.

Inmiddels heeft het eilandbestuur van Saba bekendgemaakt dat daar eenzelfde regeling geldt.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.