Curacao

Begroting 2023: Curaçao rekent zich rijk en geeft te veel uit

Willemstad – Op papier is de ontwerpbegroting voor 2023 sluitend, maar het College financieel toezicht betwijfelt of daar in werkelijkheid iets van terechtkomt. Het overzicht van baten en lasten is niet volledig.

Minister van Financiën Javier Silvania heeft incidentele belastingopbrengsten als structureel ingeboekt alsmede inkomsten uit heffingen waarvan de invoering allerminst zeker is. Hij heeft ‘vergeten’ aflossingsverplichtingen te verwerken en heeft geen rekening gehouden met het oplopen van de rente.

Zorgen heeft het Cft over de stijging van de personeelslasten terwijl een van de doelen van het Landspakket deze post structureel te verlagen. Ook de forse toename van uitgaven aan goederen en diensten roept vragen op. De ontwerp-begroting zoals aan het Cft voorgelegd voldoet op meerdere onderdelen niet aan de Rijkswet financieel toezicht.

Lees hier de gehele brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.