Pensioenfonds Caribisch Nederland laat klacht onderzoeken

Kralendijk/Oranjestad – Het Pensioenfonds Caribisch Nederland is ervan op de hoogte dat het bedrijf SanDs Vastgoed & Beheermaatschappij NV op Sint Eustatius bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een klacht heeft ingediend. Een bericht daarover op deze site was voor het PCN-bestuur aanleiding om het onderstaande persbericht uit te sturen:

Persbericht Pensioenfonds Caribisch Nederland

KRALENDIJK/ORANJESTAD- Met verwijzing naar een bericht dat op maandag is verschenen op de site dossierkoninkrijkrelaties.nl ‘Bestuur PCN beschuldigd van onrechtmatig handelen’ bevestigt het bestuur van Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) dat een projectontwikkelaar op St. Eustatius een klacht heeft ingediend tegen beweerdelijk onrechtmatig handelen bij de weigering van een aangevraagde financiering.

De klacht, primair gericht tegen de investeringsmaatschappij van PCN, Participatiemaatschappij Caribisch Nederland (PMCN) werd ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden (BZK).

Het dossier is inmiddels doorgezonden aan de Compliance Officer van het fonds, die zich -op verzoek van de klager- zal buigen over de wijze waarop het proces is doorlopen en afgehandeld. Het bestuur van PCN ziet de eventuele bevindingen van de Compliance Officer met vertrouwen tegemoet.

Serieus nemen

Voorzitter van het PCN bestuur, Harald Linkels, onderstreept het recht van partijen die zaken doen met PCN of het onder haar vallende PMCN een klacht in te dienen over zaken die naar hun mening niet correct zijn verlopen, of niet goed zouden zijn afgehandeld. “De zorgvuldigheid vereist dat wij klachten serieus nemen en daar goed naar laten kijken”, aldus Linkels.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.