VACATURE – Adviseur Crisismanagement

Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam, St. Eustatius, Caribisch Nederland wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie:

Adviseur Crisismanagement

(Vac. 18 – 2022)

Het Bestuurscollege streeft samen met haar veiligheidspartners naar het opzetten van een rampenbeheersingsorganisatie die efficiënt en effectief is in reddings-, hulp- en hersteloperaties met zicht op het realiseren van een centrale rampen- en crisis coördinatiecentrum.

Ter ondersteuning van de realisatie van deze doestelling is een adviseur crisismanagement nodig. Zet jij graag jouw kennis en talenten in binnen het domein van de crisisbeheersing? De adviseur crisismanagement neemt beslissingen bij het ontwikkelen en in stand houden van een adequate eilandelijke crisisbestrijdingsorganisatie, het actueel houden van het crisisplan, bij het inrichten en operationeel houden van het Statia Emergency Operations Center (SEOC) en bij het ondersteunen en adviseren van het BC Bestuurscollege en de gezaghebber bij de actieve bestrijding van crises. 

Wet- en regelgeving (Veiligheidswet BES) en ,nationale en internationale voorschriften op het gebied van veiligheid en crisisbestrijding vormen het kader. De adviseur crisismanagement legt verantwoording af aan de Eilandsecretaris over de kwaliteit en bruikbaarheid van de crisisbestrijdingsorganisatie, de kwaliteit en bruikbaarheid van de crisisplannen en over de bruikbaarheid van de adviezen.

Hoofdtaken:

 • Ontwikkelt en houdt in stand een adequate eilandelijke crisisbestrijdingsorganisatie, samen met de kerndiensten, de overige daarvoor in aanmerking komende overheidsdiensten en particuliere bedrijven en instellingen en de andere eilanden;
 • draagt zorg voor het inrichten en operationeel houden van het Statia Emergency Operations Center (SEOC) en dat het SEOC kan functioneren als regionaal centrum voor de bovenwindse eilanden;
 • levert vanuit het tactisch niveau een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het crisisbestrijdingsbeleid binnen de overheid;
 • stelt het eilandelijk crisisplan op en houdt dit actueel;
 • coördineert en draagt bij aan het opstellen van operationele crisis(deel)bestrijdingsplannen en draaiboeken gericht op de verschillende crisistypes;
 • Coördinatie van de planvorming rond crisisbestrijding
 • Coördinatie en ondersteuning van crisis

 Vereisten:

 • Hbo werk en denkniveau, met voorkeur in de richting integrale veiligheidskunde, crisismanagement, crisisbeheersing etc.
 • gespecialiseerde kennis van nationale en internationale wetgeving en voorschriften op het gebied van veiligheid en crisisbestrijding;  bijzondere aandacht voor kennis en toepassing van de veiligheidswet BES;
 • aantoonbare ervaring op het gebied van crisis management en het aansturen van diverse groepen;
 • op de functie toegesneden kennis van overheids-en particuliere organisaties en de daarin toegepaste beleids-en beheersinstrumenten op veiligheidsgebied;
 • kennis van crisisbestrijding en planontwikkeling op dat terrein;
 • inzicht in de bedrijfsvoering van de partners in de crisisbestrijding;
 • inzicht in de technische aspecten en samenhang van processen bij crisisbestrijding;
 • vaardigheid in het ontwikkelen en implementeren van de crisisplannen en het vormgeven van een crisisbestrijdingsorganisatie;
 • vaardigheid in het coördineren en adviseren
 • vaardigheid in het enthousiasmeren van verschillende stakeholders en stichtingen en zorgdragen voor effectieve samenwerkingsverbanden.
 • Vaardigheid in het netwerken zowel op nationaal, als ook op regionaal en in internationaal niveau.

Competenties:

Je bent een initiatiefnemer en weet mensen/teams samen te brengen. Je bent stressbestendig en bewust van de ontwikkelingen in je omgeving. Communicatief sterk en staat goed in je schoenen.

Arbeidsvoorwaarden:

De functie is gewaardeerd in schaal 11. De inpassing, met een minimaal $3,698.00 tot een maximaal $4,809.48  bruto per maand bij een 39,5-urige werkweek, vindt plaats afhankelijk van ervaring en opleiding.

Wilt u solliciteren op de functie van Adviseur Crisismanagement bij het Openbaar Lichaam St. Eustatius?

U bent van harte uitgenodigd om schriftelijk te reageren uiterlijk vòòr 3 oktober 2022 richten aan:

Het Bestuurscollege van Sint Eustatius t.a.v. mevrouw Francisca Gibbs, Unit manager Interne Dienstverlening, Email: personnel.affairs@statiagov.com

Voor een uitgebreide taakomschrijving kan contact worden opgenomen met de Eilandsecretaris
Mw. M. Dijkshoorn- Lopes op email island.secretary@statiagov.com Tel: + (599) 318- 2906.

Klik hier om de bovenstaande tekst te downloaden en te printen

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.