Pensioenfonds Caribisch Nederland beschuldigd van onrechtmatig handelen

Den Haag – De directie van SanDs Vastgoed & Beheermaatschappij NV op Sint Eustatius beschuldigt het Pensioenfonds Caribisch Nederland van “onrechtmatig handelen”.

Het bedrijf heeft zich daarover per brief beklaagd bij minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot. Het ministerie behandelt de brief als vertrouwelijk en de directie van SanDs reageert niet op een verzoek de klacht toe te lichten.

De kwestie heeft intussen ook de aandacht van de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties getrokken. Die heeft Bruins Slot verzocht om een afschrift van het antwoord dat zij naar het bedrijf gaat sturen.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.