Bonaire

Bevolkingsonderzoek Caribisch Nederland uitgebreid

Den Haag – Bevolkingsonderzoek in Caribisch Nederland naar borst-, baarmoederhals- en darmkanker krijgt een structureel karakter. Dat heeft de Ministerraad vandaag besloten op basis van de ervaringen die in de pilotfase zijn opgedaan.

Uit het verslag van de Ministerraad

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit publieke gezondheid (Staatssecretaris van VWS)

Dit besluit strekt tot wijziging van het Besluit publieke gezondheid in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba om het programmatisch aanbod van de overheid ter zake van bevolkingsonderzoeken uit te breiden met de bevolkingsonderzoeken voor borst , baarmoederhals- en darmkanker. De voorgestelde wijziging van het Besluit publieke gezondheid draagt bij aan de overgang van de pilotfase naar een volwaardige programmastructuur. Door de betreffende bevolkingsonderzoeken aan te wijzen in het Besluit publieke gézondheid kan de toegankelijkheid voor deelnemers aan de bevolkingsonderzoeken naar de drie soorten kanker worden verbeterd. Daarnaast biedt een programmatische aanpak uniforme voorlichting over het bevolkingsonderzoek en de noodzaak daartoe. Het wettelijke kader van het programmatische aanbod biedt de grondslag voor de gegevensverwerking die in dit verband plaatsvindt.

Verankering van de bevolkingsonderzoeken naar kanker in Caribisch Nederland in het Besluit publieke gezondheid maakt het tevens mogelijk om de inzet van structurele financiële middelen te verantwoorden.

Aangenomen. De staatssecretaris van VWS zal het besluit om advies bij de Afdeling advisering van de Raad van State aanhangig doen maken.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.