Van Huffelen aan jasje getrokken

Den Haag – De Tweede Kamercommissie van Koninkrijksrelaties vindt dat staatssecretaris Van Huffelen en enkele van haar collega-bewindspersonen te veel treuzelen met het reageren op verzoeken om informatie. Namens de commissie heeft griffier Meijers een zogeheten ‘rappelbrief’ verstuurd met een overzicht van openstaande verzoeken:

Aan stas. BZK- reactie vragen op de brief Rainbow Warriors Core Foundation aan ICAO en Meteorological Service Curaçao m.b.t. onregelmatigheden 08-06-2022

Aan stas. BZK – Rappel op toegezegde kabinetsreactie op het Ongevraagd advies van de Afdeling advisering van de Raad van State 08-06-2022

Aan stas. BZK – reactie vragen inzake Greenpeace review on the impacts of climate change on the Dutch Caribbean island Bonaire’ van Greenpeace Nederland 08-06-2022

Aan stas. BZK – aanbieding verslag RAft 20-05-2022

Aan stas. BZK – Aanbieding verslag Rijkswet COHO 20-05-2022

Aan stas. BZK – afschrift vragen antwoord op open brief Staten van Curaçao 11-03-2022

Aan stas. Financiën – Afschrift brief Openbaar Lichaam St. Eustatius aan staatssecretaris van Financiën m.b.t. doorgevoerde wijziging van Wet inkomstenbelasting BES 10-02-2022

Aan min. J&V – verkenning harmonisering softdrugs beleid en regelgeving 14-12-2021

“Namens de commissie verzoek ik u om aan te geven op welke termijn u verwacht deze brieven naar de Kamer te kunnen sturen en indien dit niet mogelijk is op korte termijn, aan te geven waarom deze brieven vertraging oplopen”, aldus Meijers.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.