Najaarsnota kabinet Wever-Croes door CAft afgeschoten

Oranjestad – Het kabinet Wever-Croes houdt het hoofd financieel boven water door de betaling van rekeningen van o.a. leveranciers op de lange baan te schuiven. Omdat Aruba afspraken met Nederland heeft geschonden, komt het land niet langer in aanmerking voor liquiditeitssteun uit Den Haag. Crediteuren lijken daarvoor op te draaien.

In het tweede kwartaal is de post openstaande rekeningen met 20 miljoen gulden opgelopen tot 200 miljoen, waardoor er voldoende in de landskas overblijft om bijvoorbeeld ambtenarensalarissen te kunnen uitbetalen. Het College Aruba financieel toezicht spreekt van een zorgelijke situatie.

Uit de kritiek van het CAft op de aan de Staten aangeboden ‘najaarsnota’ kan worden opgemaakt dat de daarin opgenomen wijzigingen niet voldoende zijn om de dreigende aanwijzing af te wenden. De meeste aanbevelingen zijn (opnieuw) genegeerd. Dat geldt ook voor verzoeken om nadere informatie of onderbouwing van bepaalde posten. Het CAft handhaaft zijn ‘advies’ dat Aruba fors moet snijden in niet noodzakelijke uitgaven zodat het tekort over dit jaar wordt teruggedrongen en de overheidsschuld niet “onnodig” doorstijgt.

Lees hier de gehele brief van het CAft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.