Curacao

Curaçao wil minder rente betalen over leningen van Nederland

Willemstad – De regering van Curaçao doet een nieuwe poging Nederland over te halen een deel van eerder verstrekte leningen tegen een lagere rente over te sluiten.

Het kabinet Pisas heeft daartoe een verzoek ingediend bij staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen. Voorgesteld wordt leningen die in de periode 2010-2014 zijn aangegaan tegen een rente hoger dan 2,45% tegen een rente van 1,82% te herfinancieren. Dat scheelt Curaçao jaarlijks bijna 19 miljoen gulden aan rentelasten.

Eerder dit jaar wees Den Haag een soortgelijk verzoek af omdat Curaçao het financieel beheer niet op orde heeft.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.