Aruba

Begroting 2023 Aruba rammelt aan alle kanten; regering heeft lak aan besluiten RMR

Oranjestad – De ontwerp-begroting voor 2023 rammelt aan alle kanten: vrijwel alle bezwaren die het College Aruba financieel toezicht eerder heeft ingebracht tegen de begroting voor dit jaar keren terug in het commentaar van het college op de begroting 2023. Twijfels zijn er ook over het realiteitsgehalte van de ontwerp-begroting, want veel cruciale informatie ontbreekt.

Uit de ontwerpbegroting blijkt dat het kabinet Wever-Croes volhoudt met Nederland gemaakte afspraken niet na te komen. Ook wordt tegen het besluit van de Rijksministerraad is een tekort voorzien. In een aangepaste versie die donderdag aan de Staten is aangeboden, is dat tekort weliswaar gereduceerd van 95 naar 25 miljoen gulden, van het afgesproken (bescheiden) begrotingsoverschot is geen sprake.

Ook voor de jaren 2024, 2025 en 2026 wil de regering meer uitgeven dan er inkomsten zijn. De afspraak is juist dat vanaf 2023 kan worden begonnen met het afbouwen van de mega-staatsschuld die zonder ingrijpen in 2024 de 6 miljard passeert.

Het CAft herhaalt zijn oproep een einde te maken aan de “excessieve stijging” van uitgaven, met name aan huur van gebouwen, inhuur van externen en opdrachten aan derden. Volgens de verenigde oppositie verdwijnt veel geld in de zakken van ‘family & friends’ van Wever-Croes c.s.

Lees hier de gehele brief

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.