Sint Maarten

Onverwacht plusje voor Sint Maarten over eerste helft 2022

Philipsburg – Door hogere belastingbaten en lagere uitgaven aan goederen en diensten dan begroot heeft Sint Maarten over de eerste helft van het jaar een plusje van 3 miljoen gulden gerealiseerd, terwijl rekening was gehouden met een tekort van 49 miljoen.

De overheidsfinanciën van het land lopen parallel met die in het pre-coronajaar 2019 dat met een tekort van 40 miljoen werd afgesloten. Het College financieel toezicht verwacht dat het tekort over heel 2022 ongeveer even groot zal zijn.

Het college dringt er bij de regering op aan vaart te maken met het verbeteren van de belastingheffing en -inning plus de al jaren in de pen zittende belastinghervormingen eindelijk eens door te voeren. Voor gezonde overheidsfinanciën moeten de belastinginkomsten omhoog.

Lees hier de brief van het Cft

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.