Ombudsman: Nog steeds veel obstakels voor Caribische studenten in Nederland

Den Haag – De nieuwe lichting Caribische studenten die dit studiejaar in Nederland gaat studeren, loopt nog steeds tegen problemen aan. Anderhalf jaar na de publicatie van zijn rapport ‘Kopzorgen van Caribische studenten’ ziet Nationale ombudsman Reinier van Zutphen nog te weinig oplossingen voor deze problemen, blijkt uit een tussenrapportage die vandaag is gepubliceerd.

Nog geen BSN

Caribische studenten kunnen nog geen BSN aanvragen voordat zij naar Nederland komen. Wel wordt gewerkt aan een wetswijziging om het BSN in Caribisch Nederland in te voeren, maar dat is niet van de ene op de andere dag geregeld. Vooruitlopend daarop gaat DUO het BSN aan Caribische studenten verstrekken, maar de implementatie daarvan duurt ongeveer een jaar. Dit betekent dat vóór 2023 geen BSN wordt verstrekt aan Caribische studenten voordat zij in Nederland zijn. De ombudsman had wel gehoopt – en verwacht –  dat voor de nieuwe lichting Caribische studenten al een oplossing was gevonden.

Basiszorgverzekering

Sinds 1 juli 2022 kunnen Caribische studenten aanspraak maken op de Nederlandse basiszorgverzekering. Wel moeten zij rekening houden met de ingezetenschapsbeoordeling door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Deze beoordeling kan ertoe leiden dat de studenten alsnog geen toegang hebben tot een Nederlandse basiszorgverzekering en bijbehorende zorgtoeslag, bijvoorbeeld als zij een opleiding gaan volgen die korter is dan drie jaar. Hierover maakt de ombudsman zich zorgen en hij verzoekt minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om ook voor deze groep studenten een oplossing te zoeken.

Draagkrachtmeting

Er is nog geen zicht op de automatische draagkrachtmeting, maar er komt  wel een inventarisatie van de mogelijkheden voor automatische gegevensuitwisseling met de Caribische landen. Met betrekking tot integrale informatieverstrekking worden stappen gezet om mensen actief te informeren en stimuleren om de draagkrachtberekening aan te vragen. Daarnaast is binnen de Regiegroep Studiesucces Caribische Studenten een werkgroep ‘integrale informatievoorziening’ ingesteld die focust op verschillende initiatieven rond informatieverstrekking. Die ontwikkeling juicht de ombudsman toe.

Van Zutphen: “Al met al worden er stappen gezet, maar loopt de Caribische student voor, tijdens en na een studie in Nederland nog steeds tegen teveel obstakels aan. Er is echt nog veel werk aan de winkel.”

Rondetafelbijeenkomst

De Nationale ombudsman blijft de opvolging van de aanbevelingen uit zijn rapport van 2020 nauwgezet volgen. Daarom zal hij eind 2022 of begin 2023 opnieuw een of meer rondetafelgesprekken organiseren met betrokken partijen. Afhankelijk van de uitkomsten van die bijeenkomsten zal hij bekijken of er nadere actie ondernomen moet worden.

Lees hier de gehele tussenrapportage

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.