CDA vraagt om onderzoek naar behoefte aan speciaal onderwijs in Caribisch Nederland

Den Haag – De Tweede Kamerleden Joba van den Berg en René Peters (beiden CDA) willen dat het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzoek doet naar de behoefte aan speciaal onderwijs in Caribisch Nederland.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen die het duo heeft gesteld aan minister voor Primair en Secundair Onderwijs Dennis Wiersma en staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen. Aanleiding is een publicatie van het Caribisch Netwerk dat kinderen op Bonaire die vanwege een beperking speciaal onderwijs nodig hebben, zijn aangewezen op een privéschool waarvan de kosten voor veel ouders te hoog zijn.

Van den Berg en Peters willen weten op welke wijze in Caribisch Nederland invulling wordt gegeven aan de leerplicht voor kinderen met een beperking. Ook willen zij dat Wiersma zijn eerdere uitspraak dat de betrokken ouders het lastig zouden vinden hulp voor hun kind te accepteren nader toelicht.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.