Bonaire

Kabinet erkent problemen eenoudergezinnen op BES-eilanden

Den Haag – Het kabinet erkent de problematiek waarvoor Nationale ombudsman Reinier van Zutphen en kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer met hun rapport ‘Caribische kinderen van de rekening” aandacht vroegen en aanbevelingen deden.

“Met deze brief reageer ik, mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, op het rapport dat ik op 7 april jl. van u heb mogen ontvangen”, aldus de reactie van staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen. “We delen de zorgen van de Ombudsmannen. Ik wil u hiervoor hartelijk danken; het is een belangrijk onderzoek naar armoede-gerelateerde problematiek van alleenstaande ouders en hun kinderen in Caribisch Nederland.”

“De aanbevelingen neem ik namens het kabinet ter harte en daar zal ik (waar mogelijk) opvolging aan geven. In gezamenlijkheid met de gedeputeerden en de regeringscommissarissen van de eilanden, blijft het kabinet nauwlettend de situatie op de eilanden op deze onderwerpen volgen. In het Interdepartementaal overleg jeugd wordt blijvend aandacht besteed aan de opvolging van de aanbevelingen uit dit en de eerder verschenen rapporten”, aldus Van Huffelen die in haar brief aan de Ombudsmannen de indruk wekt van mening te zijn de meeste van de hun aangekaarte problemen reeds zijn opgepakt.

Lees hier de gehele reactie van de staatssecretaris

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.