Aruba snijdt niet in kosten, maar verhoogt inkomsten

Oranjestad – De regering van Aruba lijkt niet van plan te zijn het mes te zetten in de uitgaven, zoals het College Aruba financieel toezicht wil.

Het kabinet Wever-Croes denkt aan een aanwijzing te kunnen ontsnappen door de begroting aan de inkomstenkant aan te passen waardoor het eerder berekende tekort van 227 miljoen gulden naar 148 miljoen daalt. De extra inkomsten zijn vooral te danken aan de verwachte economische groei van bijna 9%.

Nadat adviezen om niet-noodzakelijke uitgaven te schrappen keer op keer waren genegeerd, gaf het CAft de Rijksministerraad in juni het advies een aanwijzing te geven. Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen gunt de Arubaanse regering echter meer tijd de begroting op orde te brengen. Doet deze dat niet, dan volgt mogelijk in oktober alsnog een aanwijzing.

Dat is dan vooral voor de bühne, want in de resterende 2 maanden van het jaar valt er weinig meer te veranderen aan de financiële resultaten. Minister-president Evelyn Wever-Croes vierde vrijdag het (voorlopig) uitblijven van een aanwijzing als een bevestiging van haar gelijk niet te luisteren naar het CAft.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.