COLUMN – Bericht uit Sint Eustatius

In de zondagse estafette-rubriek ‘Bericht uit…’ belichten columnisten uit de Caribische delen van het Koninkrijk bij toerbeurt de kanten van hun eiland waarvan zij vinden dat die de aandacht van alle koninkrijksburgers verdienen. Vandaag komt het bericht uit Sint Eustatius.

Onbekend maakt…

Door Mia van Deelen

Laatst las ik een stukje tekst met als strekking dat als je maar lang genoeg in een nieuwe omgeving bent, je je daar onherroepelijk mee verbonden voelt. Dit was naar aanleiding van een gemeentebestuur om schrijvers van naam uit te nodigen een tijdje in die gemeente te wonen en daarover vervolgens een boek te schrijven teneinde die gemeente “op de kaart te zetten”.

Ik zie een gelijkenis met het gezegde “onbekend maakt onbemind” als het gaat over Caribisch Nederland. Dit deel van het land is immers zo goed als onbekend in Europees Nederland en is daarmee bijna vanzelfsprekend onbemind.

Vervolgens lees ik dat de internetconsultatie over de hervorming (die geen hervorming is) over het (a)sociale beleid van het kabinet Rutte IV de Caribische Nederlanders koud laat. Waarschijnlijk omdat de Caribische Nederlanders inmiddels wel weten hoe dit kabinet werkt: een onderzoekje hier, een gunstig gestemd berichtje daar, en per saldo niets doen.

En dan lees ik enkele dagen geleden dat op hoog Europees juridisch niveau ook nog eens bevonden wordt (gelukkig niet unaniem) dat de Nederlandse overheid terecht (?!) discrimineert met uitkeringen in het sociale domein.

Natuurlijk heb ik het beginsel van de rechtsstaat hoog zitten, maar dat wil niet zeggen dat ook juridische fora geen dwalingen kennen. Ik ben ervan overtuigd dat het in stand houden van eerste- en tweederangs Nederlanders in één en hetzelfde (Neder)land fouter dan fout is!

En mocht ik het mis hebben dan – en ook daarover las ik laatst een bericht met die strekking – moet het zo zijn dat sociale uitkeringen in Caribisch Nederland hoger zijn dan in Europees Nederland. Het prijsniveau in Caribisch Nederland ligt immers ook hoger dan in Europees Nederland.

Maar ja, dat zou betekenen dat Caribische Nederlanders in sociaal opzicht zelfs beter af zouden zijn dan Europese Nederlanders. En dat kan natuurlijk absoluut niet <sic>! En electoraal is Caribisch Nederland evenmin van grote betekenis en zo zie je dat eerlijkheid en rechtvaardigheid voor dit kabinet geen belangrijke waarden zijn. Integendeel, er worden gewoon politieke spelletjes gespeeld en degene die al op de rug en op de grond ligt, wordt gewoon nog eens extra afgekneld. Waar is dat ook al weer onlangs fout gegaan?

Onlangs heeft Rutte slechts een kleine groep die bij de gemeenten bekend is, extra financiële ondersteuning toegezegd. Helaas is geen van de bijzondere Caribisch Nederlandse gemeenten daarbij.

Waarin een groot land klein kan zijn. Of: Holland op zijn smalst.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.