Bonaire

Van Huffelen buigt voor Wever-Croes: Geen aanwijzing voor Aruba

Den Haag – Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Van Huffelen (D66) durft het niet aan de Arubaanse regering te dwingen te stoppen met meer geld uit te geven dan er inkomsten zijn. Het advies van het College Aruba financieel toezicht (CAft) om het kabinet Wever-Croes een aanwijzing te geven is vandaag door de Rijksministerraad terzijde geschoven.

Op voorspraak van Van Huffelen krijgt de regering van Aruba de kans haar zienswijze te geven en de begroting op orde te brengen. Die gelegenheid heeft het kabinet Wever-Croes al enkele keren eerder gehad: het CAft kwam pas met zijn advies een dwingende aanwijzing op te leggen nadat de regering in Oranjestad keer op keer de adviezen in de wind had geslagen en een hoor- en wederhoortraject was bewandeld.

Zonder aanpassing van de begroting koerst Aruba dit jaar af op een tekort van 227 miljoen gulden. Onnodig, vindt het CAft want er wordt veel geld uitgegeven aan niet noodzakelijke en zelfs schimmige doelen. Van Huffelen verklaarde vandaag na afloop van de RMR in september verder te spreken met Aruba. Tot nu toe heeft Wever-Croes c.s. er geen blijk van gegeven van zins te zijn te snijden in de uitgaven. Tegen de afspraken met Den Haag in is Aruba tevens begonnen met het terugdraaien van de salariskorting voor ambtenaren.

Op vragen van de media zei Van Huffelen niet uit te sluiten dat het later in het jaar alsnog tot een aanwijzing zou kunnen komen. In hoeverre dat dan nog zinvol is, is de vraag want in de dan nog resterende paar laatste maanden van het jaar valt er weinig meer bij te sturen. De staatssecretaris vindt niet dat zij het CAft voor schut zet door diens advies te negeren. Ze houdt het erop zich aan de procedure voor het geven van aanwijzingen te houden.

Lees hier waarom het CAft vindt dat Aruba een aanwijzing moet krijgen

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.