Aruba kan verdere liquiditeitssteun uit Den Haag op buik schrijven

Den Haag – Aruba hoeft niet meer te rekenen op verdere liquiditeitssteun van Nederland. De Rijksministerraad heeft  vandaag besloten het verzoek van de regering in Oranjestad om liquiditeitssteun voor het derde kwartaal formeel aan te houden.

Reden voor de afwijzing is het feit dat het kabinet Wever-Croes zonder instemming van de RMR gestart is met het afbouwen van de korting op de salarissen van ambtenaren. Daarmee voldoet Aruba niet langer aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor liquiditeitssteun.

Formeel is het verzoek aangehouden, in de praktijk komt het erop neer dat Aruba er niet meer op hoeft te rekenen dat Nederland de landskas in de toekomst aanvult.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.