Aruba

Werkgevers en werknemers keren zich tegen “zwabberbeleid” Arubaanse regering

Oranjestad – Het bedrijfsleven en vakbonden voelen zich overvallen door het besluit van het kabinet Wever-Croes de belasting op bedrijfsomzetten (BBO) per 1 januari met een half procent te verhogen naar 1,5%.

17 werkgevers- en werknemersorganisaties hebben in een gezamenlijke brandbrief bezwaar gemaakt tegen het “zwabberbeleid” van de regering. Die maakte donderdag tot veler verrassing bekend de invoering van BTW met een jaar uit te stellen en als alternatief de BBO te verhogen.

Het kabinet is dringend op zoek naar minimaal 100 miljoen gulden om het voor 2023 dreigende begrotingsgat te dichten. Het tekort wordt vooral veroorzaakt doordat de adviezen van het College financieel toezicht (Cft) om in de uitgaven te snijden categorisch door minister van Financiën Xiomara Maduro in de wind worden geslagen.

De invoering van BTW jaagt de toch al hoge inflatie verder op, zo beargumenteerde Wever-Croes het besluit tot uitstel. Het bedrijfsleven wijst erop dat verhoging van de BBO eveneens tot een forse stijging van consumentenprijzen zal leiden. Het is voor ondernemers sowieso te laat hun BBO-administratie tijdig aan de aangekondigde verhoging aan te passen. Tegen de invoering van BTW bestaat breed verzet onder de bevolking. De regering lijkt te zijn gezwicht voor maatschappelijke onrust en liever de confrontatie aan te gaan met werkgevers- en werknemersorganisaties dan met boze kiezers.

“Praktisch alle sociale partners op Aruba zijn in verzet gekomen tegen premier Wever-Croes’ chaotische aanpak van de fiscale hervorming. Ook het alternatief om dan maar de BBO te verhogen, wordt breed afgewezen”, aldus fractieleider Mike Eman van oppositiepartij AVP. Hij spreekt van ‘paniekvoetbal’ en ‘flip-flop-besluiten’ en wijst op een brief van het Cft dat “de noodzakelijke lastenverlagingen onvoldoende worden opgepakt en dekking te veel wordt gevonden in het verhogen van belastingen”. Eman: “Zelfs het Cft ziet in dat Wever-Croes de Arubaanse burgers doodknijpt om ‘family and friends’ te blijven bedienen.”   

Intussen hangt het kabinet Wever-Croes ook nog een aanwijzing boven het hoofd. Vrijdag bespreekt de Rijksministerraad het advies van het Cft Aruba een aanwijzing te geven om te snijden in de kosten.

Lees hier de gezamenlijke verklaring van werkgeversorganisaties en vakbonden

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.