Curaçaohuis maanden zonder bevoegd gezag

Willemstad – Naar nu blijkt heeft het Curaçaohuis het bijna 2 maanden zonder bevoegd gezag moeten stellen. Nadat de waarnemend directeur medio november op voorstel van gevolmachtigde minister Carls Manuel zonder toelichting van zijn taken werd ontheven, heeft het nog tot in januari geduurd voordat de Raad van Ministers de situatie via een kunstgreep – en dan nog alleen op papier – legaliseerde. Dat kan worden opgemaakt uit uitgelekte stukken.

Op voorspraak van minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas heeft de MR op 7 januari ingestemd met de formele instructie aan Manuel om taken die de directeur toekomen op zich te nemen. Die is sindsdien gemachtigd betalingen namens het Curaçaohuis te doen. Hoe en wie betalingen heeft verricht in de tussenliggende periode is onduidelijk. Dat een gevolmachtigde minister ook directietaken uitvoert, is in het kader van scheiding van functies om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen, een hoogst ongebruikelijke combinatie.

Het langdurig niet vervullen van de vacature voor een directeur in combinatie met het niet vervangen van andere vertrokken sleutelfiguren is voor de PAR mede aanleiding voor te stellen de Rekenkamer de financiële administratie van het Curaçaohuis te laten doorlichten. “Door gebrek aan een directeur en personeel vindt er geen controle plaats. De gevolmachtigde minister neemt zelf alle beslissingen”, aldus de fractie.

De Raad van Ministers heeft begin januari ook groen licht gegeven voor het openstellen van de vacature voor een nieuwe directeur. De zoektocht duurt al een half jaar. Naar verluidt is een aantal kandidaten actief benaderd om te solliciteren, maar is niemand op de uitnodiging ingegaan. Onder de ontvangen sollicitaties bevonden zich geen kandidaten die aan de functie-eisen voldoen.

De zoektocht is daarom gestaakt. Volgens onofficiële berichten zal de Raad van Ministers op 7 september besluiten Xavier Prens als directeur van het Curaçaohuis aan te stellen. Hij is thans secretaris-generaal bij het ministerie van Economische Ontwikkeling. Van 2013 tot 2020 was hij gevolmachtigde minister in Washington.

Volgens dezelfde bronnen wordt voormalig Statenlid en gedeputeerde Gimena van Gen (PNP) plaatsvervangend gevolmachtigde minister om de politiek en bestuurlijk onervaren Manuel te ondersteunen. Zij is sectordirecteur bij het ministerie van Justitie.

Lees hieronder de onderliggende documenten

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.