PAR wil onderzoek Ombudsman en Rekenkamer naar gevolmachtigde minister Manuel

Willemstad – De Statenfractie van oppositiepartij PAR wil dat de Ombudsman onderzoek doet naar de gespannen situatie op het Curaçaohuis in Den Haag die wordt toegeschreven aan wanbeleid door gevolmachtigde minister Carls Manuel (MFK). Bovendien stelt de partij voor de Algemene Rekenkamer diens uitgaven onder de loep te laten nemen.

De fractie wijst er in een brief aan Statenvoorzitter Charetti America op begin dit jaar te hebben verzocht om een vergadering van de Centrale Commissie over de hoog oplopende spanningen tussen Manuel en de staf van zijn kabinet. Bijna 6 maanden later heeft die bijeenkomst nog altijd niet plaatsgevonden. Intussen is sprake van een ware leegloop op het Curaçaohuis waardoor de meeste afdelingen volledig onbezet zijn. Bovendien zit het kabinet nadat Manuel de plaatsvervangend directeur in november aan de kant schoof zonder leiding en is er geen toezicht op de financiën.

De PAR noemt het “onacceptabel” dat medewerkers zodanig worden bejegend dat ze, voor zo ver niet langdurig met ziekteverlof, op eigen initiatief ontslag nemen om aan de op het Curaçaohuis heersende angstcultuur te ontsnappen. Het geduld van de fractie is op. Die heeft het verzoek om een debat in de Centrale Commissie ingetrokken en eist in plaats daarvan op korte termijn een openbare vergadering in aanwezigheid van minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas.

De PAR wil dat er twee onderzoeken komen naar het functioneren van Manuel. Eén door de Ombudsman dat gericht is op diens omgang met medewerkers en de ander door de Algemene Rekenkamer naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financiële en het personeelsbeleid. Niet alleen de oppositie maakt zich zorgen over de situatie op het Curaçaohuis. MFK’s coalitiegenoot PNP verwijt Manuel het Curaçaohuis “af te breken”.

Op social media is Manuel een favoriet mikpunt van spot.
error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.