OPINIE – Vrijheid van vestiging

Door Michiel Bijkerk

Onze eilanden zijn uit elkaar gegaan. Elk eiland had daar zijn goede reden voor. Maar de mensen op de andere eilanden zijn niet onze vijanden. Integendeel, velen van hen zijn zelfs familie. Of vrienden, goede bekenden. We hebben samen gewerkt. We spreken allemaal Papiaments. M.a.w., als mens zijn alle burgers van de 6 eilanden broers en zusters.  Iedereen is het hiermee eens.

Daarom was het een grote fout dat we grenzen hebben gecreëerd tussen de eilanden. Aruba was de eerste die deze fout maakte in 1986. Ze hebben een wet gemaakt waarin staat dat alle burgers van Nederland en de andere 5 eilanden een vergunning moeten hebben om te mogen wonen en werken op Aruba. En in 2010 hebben de andere eilanden deze zelfde fout achteloos overgenomen. Dat is heel triest. Vanaf het jaar 1634 waren er nooit grenzen tussen onze eilanden. We hebben vroeger altijd in de gehele Antillen vrijheid van vestiging gekend.

Maar fouten zijn er om van te leren. En om daarna onze fouten te herstellen.

Hoe men het ook wendt of keert, de eilanden hebben elkaar nodig. Niet om terug te gaan naar de oude Ned. Antillen. Dat is niet mogelijk en ook niet verstandig. Maar elk eiland heeft zich intussen voldoende ontwikkeld om de grenzen weer te kunnen openen voor de burgers van de andere eilanden die de Nederlandse nationaliteit hebben.

Daarom sponsort Stichting ‘Golden Meand Society’ (GMS) een rechtszaak die tot doel heeft om de artificiële grenzen tussen onze eilanden open te breken. De zaak is gebaseerd op art. 12 van het Internationale Verdrag voor Burger- en Politieke Rechten. Dit Verdrag bepaalt dat ieder mens het recht heeft om terug te keren naar zijn eigen land. En binnen de grenzen van zijn eigen land mag hij zich vestigen waar hij wil (recht van vrije vestiging).

Wij zijn allemaal burgers van het enige internationaal erkende land dat Koninkrijk der Nederlanden heet. Daarom zijn de immigratiewetten die burgers van de andere eilanden als vreemdelingen behandelen, in strijd met art. 12 van dit Verdrag. Om die reden mag het Gerecht deze wetten buiten toepassing verklaren. Dat betekent dat deze wetten dan niet meer mogen worden toegepast tegen burgers van de andere eilanden.

De zaak werd voor het eerst op Bonaire behandeld op 2 augustus jl. Het Gerecht ging niet mee met ons standpunt, maar er wordt hoger beroep aangetekend. Meer informatie hier: https://www.arcocarib.com/…/Anon_vs._Prosecutor… Lees onze Pleitnota in het Nederlands om de zaak beter te begrijpen.

Michiel Bijkerk is voorzitter Stichting ‘Golden Meand Society’ (GMS)

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.