Directeur vakgroep burgemeesters kraakt motie over neutraliteit gezaghebbers

Den Haag/Kralendijk – De Tweede Kamer heeft de plank misgeslagen met het aannemen van een motie waarin de gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba worden opgeroepen zich neutraal op te stellen en niet deel te nemen aan stemmingen in het Bestuurscollege over politiek gevoelige onderwerpen.

Dat betoogt Hilde Westera, directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (en Gezaghebbers) in een opiniebijdrage in het vakblad voor/over de overheid Binnenlands Bestuur. Aanleiding voor de motie was de ophef op Bonaire dat gezaghebber Edison Rijna had meegestemd over het al dan niet verlenen van een vergunning voor de bouw van het Sunset Beach Resort. Hem werd onder meer door oppositieleider Clark Abraham verweten politiek te bedrijven.

Tijdens een debat met staatssecretaris van Koninkrijksrelaties Alexandra van Huffelen besloot Tweede Kamerlid Lammert van Raan (Partij voor de Dieren) een motie in te dienen die weinig anders kon worden opgevat dan een oorvijg richting Rijna. Diens verweer dat het juist de wet is die hem een stemplicht oplegt werd door lokale media en op social media weggehoond.

En nu krijgt Rijna dus bijval uit onverdachte èn terzakekundige hoek: de beroepsorganisatie van burgemeesters. Westera maakt korte metten met de motie die door 19 van de 20 fracties werd gesteund. Alleen de PVV stemde tegen. Deze partij heeft bovendien Kamervragen gesteld over de rol van Van Huffelen in deze kwestie en haar opgeroepen publiekelijk excuses te maken aan de gezaghebber van Bonaire. De staatssecretaris heeft nog niet gereageerd.

Lees hier de opiniebijdrage ‘Stemplicht of stembevoegdheid?’

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.