Aruba

OM en politie Aruba bezorgd om toename illegaal wapenbezit

Oranjestad – Het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Aruba (KPA) maken zich zorgen over het groeiend aantal vuurwapenincidenten op het eiland. Besloten is de aanpak illegaal vuurwapenbezit te intensiveren.

Met name onder jongeren is in toenemende mate sprake van vuurwapenbezit, blijkt uit cijfers vab de politie die spreekt van een “gevaarlijke wending”. In 2022 hebben zich tot op heden 18 schietincidenten voorgedaan die bekend zijn bij de politie en waarnaar onderzoek is gedaan. Daarnaast zijn er ook voorvallen die niet zijn gemeld, maar waarvan de politie via-via te horen heeft gekregen. In totaal zijn er dit jaar 17 vuurwapens en zes luchtdrukwapens in beslag genomen.

“Vuurwapengeweld heeft een grote impact op de burger. Het kan voor een gevoel van onveiligheid zorgen in de samenleving”, aldus het OM. “Veiligheid is daarnaast van cruciaal belang voor het toerisme. Aruba geldt als een bestemming waar toeristen veilig en rustig over straat kunnen, waar dan ook op het eiland en op welk tijdstip dan ook. Het Openbaar Ministerie en de politie hechten eraan om, zowel voor de burger als voor de toerist, dit veiligheidsgevoel te beschermen en te behouden.”

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.