Nol Hendriks hoofd Financiën en Economie Koninkrijkrelaties bij BZK

Den Haag – Nol Hendriks wordt met ingang van 1 september 2022 hoofd Financiën en Economie Koninkrijkrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Hij is nu op datzelfde ministerie plaatsvervangend directeur Financieel Economische Zaken, afdelingshoofd Control. Hendriks vervulde daarvoor meerdere managementfuncties. Hij studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente.

De opdracht van de afdeling Financiën en Economie Koninkrijksrelaties is het bevorderen van een stabiele financieel-economische ontwikkeling in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Voor de openbare lichamen zijn regels voor toezicht neergelegd in de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Voor de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten is bij de staatkundige hervormingen per 10 oktober 2010 op grond van de Rijkswet financieel toezicht (Rft) het financieel toezicht ingesteld. Voor Aruba is in augustus 2015 onafhankelijk financieel toezicht vastgelegd per Landsverordening.

De afdeling geeft invulling aan de taken die uit deze wettelijke kaders voortvloeien en draagt bij aan het coördineren en structureel bestendig maken van de financiële huishouding van de openbare lichamen. Een andere taak van de afdeling is de uitvoering van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius, gericht op het versterken van de kwaliteit van het bestuur en ambtelijk apparaat na de bestuurlijke ingreep van Nederland in 2018.

René Bagchus, directeur Koninkrijksrelaties/Caribisch Nederland: “Ik ben blij met de komst van Nol. Hij is door zijn brede en ruime ervaring goed bekend met de financiële en bestuurlijke processen in het Haagse en ook met de eilanden. Met de komst van Nol wordt ons MT versterkt met een ervaren vakman. Zijn inzichten kunnen we goed gebruiken bij de verdere doorontwikkeling.”

Hendriks: “Koninkrijksrelaties draag ik een warm hart toe. Het uitdagende in deze functie is voor mij de combinatie van een stevige bestuurlijke opgave, veel interdepartementaal contact, de maatschappelijke uitdagingen van en voor 6 eilanden en samen met een mooi team van collega’s het verschil te maken. Een eer om dat (weer) te mogen doen.”

De werving en selectie is gedaan door Bureau Algemene Bestuursdienst en het ministerie van BZK.

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.