Kamerlid Wuite: Betrek Caribisch Nederland bij onderzoek sociaal minimum

Den Haag – Ministeries houden zich slecht aan het principe ‘comply or explain’: nieuwe wetgeving geldt ook voor Caribisch Nederland en als daarvan wordt afgeweken moet het waarom worden uitgelegd.

Tweede Kamerlid Jorien Wuite (D66) heeft coördinerend staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties) en minister Schouten (SZW) via schriftelijke vragen nog maar eens aan deze afspraak herinnerd. Aanleiding is het besluit van het kabinet een commissie in te stellen die onderzoek gaat doen naar het sociaal minimum. Uit de beschrijving blijkt niet of de opdracht zich uitstrekt over zowel het Europese als het Caribische deel van het land.

“De regel is: comply or explain. Je zou er daarom vanuit moeten kunnen gaan dat de commissie ook Caribisch Nederland betrekt bij haar onderzoek, maar ik wil dat wel graag bevestigd hebben. En als dat niet het geval is, dan vind ik dat er moeten worden toegelicht waarom dat is”, aldus Wuite. “Maar ik zie geen reden waarom Caribisch Nederland niet zou worden meegenomen. Het onderzoek richt zich op de systematiek van het sociaal minimum, niet op bedragen.”

Overigens bestaat er voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba in het geheel nog geen sociaal minimum. Het kabinet Rutte III heeft onder druk van de Kamer met tegenzin een theoretisch ijkpunt vastgesteld dat pas in 2025 moet worden bereikt, maar dat bij het huidige prijspeil al meer dan 30% onder de werkelijke kosten van levensonderhoud ligt.

Lees hieronder de schriftelijke vragen die D66-Kamerlid Wuite vandaag heeft ingediend:

Bent u bekend met het principe van ‘comply or explain’, dat sinds het aantreden van het huidige kabinet dient te worden toegepast op de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba?

Kunt u bevestigen dat de reikwijdte van het onderzoek naar de hoogte en de systematiek van het sociaal minimum dat wordt uitgevoerd door de Commissie Sociaal Minimum ook betrekking heeft op Bonaire, Sint Eustatius en Saba? Zo nee, waarom niet?

Bent u voornemens om Bonaire, Sint Eustatius en Saba alsnog toe te voegen aan de onderzoeksopdracht van de commissie indien zij op dit moment geen deel uitmaken van de opdracht? Zo nee, waarom niet?

error: Deze inhoud mag niet gekopieerd worden.